cz en de
Úvodní strana » Profil společnosti a firemní kultura

 FIREMNÍ KULTURA

V roce 2003 byl společnosti udělen certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikát enviromentální ČSN EN ISO 14001 v oblasti působnosti suché vnitřní stavby, sádrokartonové systémy. Oba tyto certifikáty jsou každý rok obnovovány.

Certifikáty si můžete stáhnout v sekci certifikáty.

Environmentální politika

 1. Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí řízení společnosti.
 2. Respektování aktuálních právních předpisů ČR pro životní prostředí a normativních ukazatelů, stanovených podle těchto přepdisů je samozřejmou povinností všech zaměstnanců společnosti a jejího vedení.
 3. Ochrana životního prostředí je u nás založena na dodržování vnitřních předpisů, školení a provádění preventivních opatření.
 4. V přístupech k životnímu prostředí respektujeme požadavky odběratelů a reagujeme na konstruktivní kritiku a návrhy zainteresovaných stran.
 5. Vlivy svých činností na životní prostředí a na jeho složky zjišťujeme, hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme v ochraně prostředí, k informování orgánů státní a veřejné správy, územních orgánů a veřejnosti.
 6. Přírodní zdroje, které potřebujeme ke svým činnostem, využíváme hospodárně.
 7. K naplňování této politiky v ochraně životního prostředí si stanovujeme konkrétní, termínované a měřitelné cíle, cílové hodnoty, programy a zdroje k jejich realizaci.
 8. Ochranu životního prostředí zdokonalujeme vzděláváním a informovaností zaměstnanců.
 9. Při výběru dodavatelů přihlížíme k jejich přístupům k životnímu prostředí.
 10. Plnění své politiky v ochraně životního prostředí pravidelně hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme k její aktualizaci a ke hledání možností dalšího zlepšování ochrany životního prostředí a prevenci znečištění.

Politika kvality

 • Zákazník - chceme dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti zákazníka - Pro spokojenost zákazníka musí každý zaměstnanec udělat vše, co je v jeho silách - Každý, kdo přebírá naši práci je zákazník a patří mu to nejlepší.
 • Zaměstnanec - Vytvoříme náročné pracovní prostředí vyznačující se součinností mezi  všemi spolupracovníky - Věříme našim spolupracovníkům. Budeme podporovat zvyšování efektivnosti jejich aktivit při realizaci zakázek.
 • Dlouhodobá výnosnost - Zavedení kvalitního systému managementu je nástrojem k prosperitě a stabilizaci sociálních jistot zaměstnance.
 • Dodavatelé - Budeme se chovat náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu, stanovené vůči dodavatelům, budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.

FIREMNÍ KULTURA

 • Vstřícnost a ohleduplnost - chceme být ohleduplní a vstřícní k zákazníkům, obchodním partnerům, dodavatelům, subdodavatelům, spolupracujícím firmám, kolegům.
 • Bezpečnost - bezpečnost je jedním z hlavních pilířů naší činnosti.
 • Efektivita - vždy hledáme nejefektivnější řešení z důvodu snahy o nejvyšší spokojenost zákazníka.
 • Zkušenost - využíváme nabrané zkušenosti a bereme si poučení z našich případných chyb a nedostatků.

 

 


Pro společnost 

PENTA REAL ESTATE

ve sdružení EKOMONT , spol.  s r.o.

a INTER GIPS, s.r.o.

provádíme dodávku a montáž provětrávané fasády objektů A2, A9, B3

"Rezidence Nuselský pivovar"


Pro společnost

AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.

provádíme dodávku a montáž sádrokartonových konstrukcí,na akci: 

"POP AIRPORT CASINO"


Pro společnost

SKANSKA, a.s.

provádíme dodávku a montáž sádrokartonových konstrukcí  na akci:

"GEONE MARINA PROJECT    -   PORT 7, Praha 7"