cz en de
Home » Profil společnosti

Profil společnosti

V roce 2003 byl výrobnímu středisku společnosti udělen certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 a certifikát enviromentální ČSN EN ISO 14001 v oblasti působnosti suché vnitřní stavby, sádrokartonové systémy.

Certifikáty si můžete stáhnout v sekci certifikáty.

PROFIL  SPOLEČNOSTI

Environmentální politika

 1. Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí řízení společnosti.
 2. Respektování aktuálních právních předpisů ČR pro životní prostředí a normativních ukazatelů, stanovených podle těchto přepdisů je samozřejmou povinností všech zaměstnanců společnosti a jejího vedení.
 3. Ochrana životního prostředí je u nás založena na dodržování vnitřních předpisů, školení a provádění preventivních opatření.
 4. V přístupech k životnímu prostředí respektujeme požadavky odběratelů a reagujeme na konstruktivní kritiku a návrhy zainteresovaných stran.
 5. Vlivy svých činností na životní prostředí a na jeho složky zjišťujeme, hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme v ochraně prostředí, k informování orgánů státní a veřejné správy, územních orgánů a veřejnosti.
 6. Přírodní zdroje, které potřebujeme ke svým činnostem, využíváme hospodárně.
 7. K naplňování této politiky v ochraně životního prostředí si stanovujeme konkrétní, termínované a měřitelné cíle, cílové hodnoty, programy a zdroje k jejich realizaci.
 8. Ochranu životního prostředí zdokonalujeme vzděláváním a informovaností zaměstnanců.
 9. Při výběru dodavatelů přihlížíme k jejich přístupům k životnímu prostředí.
 10. Plnění své politiky v ochraně životního prostředí pravidelně hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme k její aktualizaci a ke hledání možností dalšího zlepšování ochrany životního prostředí a prevenci znečištění.

Politika kvality

 • Zákazník - chceme dosáhnout nejvyšší možné spokojenosti zákazníka - Pro spokojenost zákazníka musí každý zaměstnanec udělat vše, co je v jeho silách - Každý, kdo přebírá naši práci je zákazník a patří mu to nejlepší.
 • Zaměstnanec - Vytvoříme náročné pracovní prostředí vyznačující se součinností mezi  všemi spolupracovníky - Věříme našim spolupracovníkům. Budeme podporovat zvyšování efektivnosti jejich aktivit při realizaci zakázek.
 • Dlouhodobá výnosnost - Zavedení kvalitního systému managementu je nástrojem k prosperitě a stabilizaci sociálních jistot zaměstnance.
 • Dodavatelé - Budeme se chovat náročně vůči svým dodavatelům. Nekompromisní požadavky na kvalitu, stanovené vůči dodavatelům, budou vyváženy naší snahou umožnit vybraným dodavatelům perspektivu.

Aktuality

Für die Gesellschaft

AUTRIO INVESTMENT, s.r.o.        führen wir die Lieferung und Montage der Gipskartonkonstruktionen durch - der Auftrag :

 

"POP CASINO"


Für die Gesellschaft

Swietelsky stavební, s.r.o.

führen wir die Lieferung und Montage der Gipskartonkonstruktionen durch 

der Auftrag :

"APEIRON , Prague - Karlín"


Für die Gesellschaft

SKANSKA, a.s.

führen wir die Lieferung und Montage der Gipskartonkonstruktionen durch

der Auftrag :

"PORT 7 - Prague "